Kontrola Dostępu i Rejestracja Czasu Pracy

Kontrola Dostępu i Rejestracja Czasu Pracy

Systemy rejestracji czasu pracy (RCP) w firmach to krok milowy w dziedzinie efektywnego zarządzania kadrą pracowniczą. Elektroniczna rejestracja czasu pracy przyczynia się do lepszej oceny wydajności pracowników oraz kontrolę nad naruszaniem przez nich regulaminu pracy. Wprowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy w firmie to także szereg oszczędności kosztów jakie pochłaniają tradycyjne, papierowe metody zliczania czasu pracy.

Podstawowy schemat instalacji RCP

schemat systemu rejestracji czasu pracy

Systemy RCP pozwalają na szczegółowe monitorowanie:

 • rozpoczęcia pracy przez pracownika,
 • zakończenia pracy przez pracownika,
 • czasu spędzony na przerwie,
 • wyjść słubowych,
 • wyjść prywatnych,
 • spóźnień do pracy
 • przekroczenia czasu przerwy,
 • absencji,
 • zaplanowane urlopy,

System może także zliczać czas pracy przy danym zleceniu, np. przy planowaniu produkcji. System rejestracji czasu pracy z powodzeniem można wykorzystać także do kontroli dostępu,

Podstawowy system składa się z czytnika RCP, tagu (w postaci karty lub breloka), oprogramowania na komputer PC.

Czytniki RCP z kontrolerami dostępu

System rozszerzony pozwala na odczyt linii papilarnych, zrobienie zdjęcia autoryzowanej w danej chwili osoby oraz wyświetlanie na ekranie informacji dnia, lub ważnych komunikatów. 

 

KONTROLA DOSTĘPU

system kontroli dostępu

Kontrola dostępu daje nam możliwość nadawania uprawnień danym osobom do danych pomieszczeń, przejść, wejść lub wyjść. Podobnie jak w przypadku Rejestracji Czasu Pracy autoryzacja osoby może być dokonana za pomocą:

 • karty zbliżeniowej
 • odcisku palca
 • skanu siatkówki
 • kodu pin
 • lub kombinacji powyższych

Instalacje kontroli dostępu usprawniają działanie firm oraz pomagają zachować bezpieczeństwo chroniąc dane i mienie firmy.

Schemat instalacji przedstawiony został na poniższym rysunku:

schemat systemu kontroli dostępu

 

Kontrolę dostępu możemy także użyć do kontrolowanych przejść siłowych na stadionach, lotniskach, zakładach przemysłowych

 

Powrót do góry